Промишлена линия за бичене на трупи Wood-Mizer TVS HD, използвана при производството на палети

By Wood-Mizer, Europe

 

Промишлените линии за бичене на трупи, известни още като линии Wood-Mizer Systems, са автоматизирани решения за ефективно производство на дървени фасонирани материали на по-ниска цена. Полската компания Glinkowski работи с подобна линия от 2021 г. Линията е разработена от инженерите на Wood-Mizer за конкретни задачи и също така интегрира в новата система оборудването, което вече е било налично в завода.

От 1997 г. компанията Glinkowski е специализирана в производството на висококачествени палети и в доставката на строителен дървен материал на местния пазар. Линията за бичене Wood-Mizer в компанията Glinkowski се състои от сдвоен вертикален банциг TVS HD, хоризонтална банциг за листене HR700 и двувалов промишлен многолистов циркуляр MR200, както и рампа за товарене на трупи, транспортьори за подаване и разтоварване, за сортиране и манипулиране.

 

 

Сдвоен вертикален банциг промишлен модел TVS HD за разбичване на трупи 

„Основната цел на линията за производство на дървени фасонирани  материали е да произвежда заготовки за палети максимално ефективно, тоест да увеличи максимално добива от всички трупи, да ускори процеса и да намали ръчния труд“, обяснява Адам Кубяк, мениджър по продажбите на промишлено оборудване в Wood-Mizer. „Машината TVS HD се използва в тази линия като основна машина за бичене — на нея се получават призми, които след това се подават към хоризонталния банциг за листене HR700, където се разцепват на две. Последната машина в линията, двуваловият многодисков циркуляр MR200, разбичва призмата на детайли, които се използват за производството на палети. Важно допълнение към линията са транспортьорите за движение и сортиране, които осигуряват поточност на процеса.“

Хоризонталната рампа в началото на линията се използва за зареждане на трупи върху транспортьора за подаване на материал в TVS HD. Външната част на рампата, която е извън цеха, е запазена от съществуващата преди това система; тя позволява да се съхранява запас от трупи, за да се осигури непрекъсната работа. Wood-Mizer предлага товарни рампи с дължина на транспортьора 3,6 или 6 m (12 или 20 стъпки), които могат лесно да бъдат настроени, за да отговарят на производствените нужди. 

Рампата за трупи е свързана с наклонена товарна платформа, оборудвана с рамена, които подават трупите един по един към сдвоения вертикален банциг TVS HD. Веднага след като трупите постъпят на надлъжния верижен транспортьор, те се притискат отгоре с помощта на ролки с шипове и се транспортират за разбичване. Подаващата маса е синхронизирана с товарната платформа, така че когато трупите се разтоварват, притискащите ролки се вдигат нагоре.

Операторът контролира процеса на рязане от таблото за управление, разположено пред машината TVS HD. Има джойстик за натоварване, позициониране и подаване на трупите, както и електронно устройство за задаване на разстоянието между режещите глави. Над таблото за управление има четири камери за наблюдение, благодарение на които операторът може да следи отблизо процеса. 

 

 

Сдвоеният вертикален банциг TVS HD е предназначен за бичене на трупи с диаметър 150—450 mm и дължина 120—520 cm. „По желание на клиента можем да произведем тази машина за трупи със съответната необходима дължина, например 100—350 cm“, казва Адам Кубяк. „В сравнение със стандартния сдвоен вертикален банциг TVS, моделът TVS HD е повдигнат на приблизително 2,5 м над пода. Благодарение на това може да се монтира лентов транспортьор под машината, с който да се събират стърготините под режещите глави. Стандартният сдвоен вертикален банциг TVS е оборудван с един ремък за предаване на мощността от двигателя към триона (11 kW или 15 к.с.), а при версията TVS HD два отделни ремъка позволяват използването на по-мощни електродвигатели (18,5 kW или 25 к.с.)“.

Машината TVS HD може да използва два вида ленти: стандартни с широчина 38 mm или ленти с широчина 50 mm (2 инча). Системата за опъване на лентата е ръчна хидравлична помпа с измервателен манометър — обслужва едновременно двете ленти на двете режещи глави. Специален сензор за налягане изключва цялата линия за рязане на дървен материал в случай на внезапен спад на налягането (например в резултат на скъсване на лентата). 

Транспортьорът за поемане на материалите след банцига TVS HD е оборудван със странични дискове и притискащи ролки, управлявани от оптични сензори. Основната задача на този механизъм е да задържи стабилно призмата заедно с капаците и да я подаде към следващия транспортьор. Страничните притискащи дискове осигуряват контролирано падане на капаците върху наклонен напречен транспортьор, който ги подава към друга обработваща машина (в този случай —съществуваща машина на клиента, листач с една глава, включен в линията за бичене на трупи TVS HD) . В края на транспортьора за поемане на материалите след  TVS HD последното притискащо зъбно колело се отклонява настрани, за да завърти призмата така, че тя да легне хоризонтално. Призмата след това продължава към следващата машина за преработка.

 

 

Хоризонтален банциг за листене HR700 за разбичване на призмата

При следващата стъпка хоризонталният банциг за листене с една глава HR700 разбичва призмите на две призми. Отначало призмите се центрират върху транспортьора с помощта на единична вертикална ролка, която притиска призмата към страничния линеал. Хоризонталният банциг за листенте HR700 разрязва призмата на две половини и ги прехвърля към следващата машина. 

„Решихме да включим в линията хоризонталния листач HR700, за да издбегнем необходимостта от сортиране на трупите по дебелина преди разбичването им сдвоения вертикалната банциг TVS HD“, обяснява Адам Кубяк. „По този начин можем да преработваме трупи с всякакъв размер (диаметър 150—450 mm) и да ги разбичваме два етапа — първо на TVS HD и втори път на HR700. От всички трупи с диаметър 450 mm, които обработваме на TVS HD, получаваме призма с дебелина до  400 mm, а на следващия етап разрязваме призмата на две призми по 200 mm на машината HR700.“

Хоризонталният банциг за листене HR700 с една глава е модулен. Чрез добавяне на няколко модула машината HR700 може да се превърне в многоглав листач, който да работи като  многолистов циркуляр с максимум до 6 глави. Машината е оборудвана с електромотори с мощност 11 kW или 15 kW за всяка режеща глава. Машината HR700 използва ленти с широчина 32—38 mm и лентоводни колела с диаметър 600 mm. Системата за опъване на лентата върху лентоводните колела се задвижва от ръчна хидравлична помпа с измервателен манометър. Подобно на TVS HD тази машина е оборудвана със сензор за налягане, който спира линията в случай на скъсване на лентата. 

 

 

„При третия етап призмата с дебелина до 200 mm се подава на многодисковия циркуляр MR200, който я превръща в четири греди с ширина по 100 mm, идеални за стандартите на производството на палети“, обяснява Адам. „Не забравяме и преработването на капаците. В идеалния случай от всеки капак трябва да бъдат получени 1—2 дъски, а централните призми трябва да бъде подадени към многодисковия циркуляр MR200, за да се получи максимален добив от всички трупи.“

След машината HR700 призмите трябва да бъдат подадени поединично върху ролковия транспортьор, с помощта на прост по конструкция сепаратор, с помощта на оптичен сензор и пневматичен цилиндър. Призмите се движат бързо по ролковия транспортьор с дължина 3 метра. Преди гредите да влязат в двуваловия многолистов циркуляр MR200, те се центрират с помощта на странични ограничители и притискащи ролки. Центриращата маса за подаване пред машината MR200 работи последователно с помощта на оптични сензори: веднага щом гредата застане между центриращите ролки, тя се захваща от страничните ограничители и едва след това се притиска от горните ролки. Транспортьорът е оборудван така, че да могат да се подават и по-къси призми с дължина 80 cm. 

„Ролковият транспортьор е предназначена не само за разделяне на призмите, подаването им на равни интервали и центриране, но и за още една цел. В предприятието има още една машина за разбичване на трупи модел LT20 за преработване на трупи с по-големи диаметри, чиито размери не са подходящи за сдвоения вертикален банциг TVS HD“, казва Адам. „Този ролков транспортьор  се използва и за включване на призмите, получени от LT20, и подаването им в многодисковия  циркуляр MR200. В този случай работи само част от линията за бичене на дървен материал. Страничните ограждения могат да бъдат преместени и призмите могат да бъдат поставени върху транспортьора с помощта на вилков повдигач.“

 

 

Изработваме елементи за палети с точни размери с помощта на многодисковия циркуляр MR200 

Основното предназначение на многодисковия циркуляр MR200 в линията за бичене на трупи в предприятието Glinkowski е да преработва всяка призма с дебелина 200 mm на 4 греди с ширина 100 mm и да подава материала по-нататък към транспортьора за сортиране. В края на линията ролковият транспортьор за сортиране на материала е оборудван напречен верижен транспортьор, където се събира готовия продукт. Този транспортьор се активира само за кратко време, за да позволи на помощника да вземе дъските. 

Многофункционалната машина MR200 има два вала, на които са монтирани 4 циркулярни триона, но машината позволява да се поставят и повече – до 12 триона на всеки вал (общо 24 триона), за да се получават повече на брой заготовки при едно преминаване. Това е стандартна машина, използвана в линията за бичене за подобряване на ефективността на процеса. MR200 има винтова ръкохватка от горната страна за регулиране на височината на валовете. „В тази машина можем да регулираме височината на двата вала поотделно“, обяснява Адам Кубяк. „Под валовете има вградена дробилка, която раздробява малки парченца кора и изрезки от разбичването. Това е важен компонент на машината, защото предотвратява задръстването на аспирационната инсталация.” 

 

 

Всички машини на Wood-Mizer Systems са проектирани да бъдат свързани към аспирационна система работеща със засмукване, за да се отведат максимално количество стърготини и да се поддържа чистота в цеха. В допълнение електрическите кабели се прокарват в монтажни кутии под или над линията за бичене, за да се улесни почистването на работните зони под машините. 

За да получите допълнителна информация, се свържете с местния представител на Wood-Mizer.

 

***

 

Абонирайте се за нашия бюлетин
Получавайте актуализации по имейл за ексклузивни специални оферти, нови продукти и покани за специални събития!