Как да монтирате прави ножове в режещата глава на машината за рендосване

Нека разгледаме последователността от действия при монтиране или смяна на прави ножове в режещата глава на рендосващо-профилираща машина Wood-Mizer. Всяка режеща глава има четири слота (жлебове за ножове), в два от които винаги се поставят прави ножове, а в другите два може да се поставят както прави, така и профилни ножове, в зависимост от задачите на дърводелеца.

 

 

Режеща глава

(1) Болт
(2) Клин
(3) Нож
(4) Пружина
(5) Шестограмен ключ

1. Разхлабете затягащия клин (2), като развиете болтовете (1), държащи ножа. 

2. Извадете ножа (3) и клина (2) от слота на режещата глава. Повторете операцията за всички ножове и клинове в режещата глава.

 

3. Почистете слотовете на режещата глава от замърсявания и дървени стърготини. 

4. Поставете пружините (4) в съответните гнезда в режещата глава, показани на илюстрацията.

 

5. Поставете ножа (3) и клина (2) в слота на режещата глава и затегнете всички болтове (1). 

6. Монтирайте регулиращи дискове от двете страни на режещата глава, за да заключите ножовете в слота. Разхлабете болтовете (1) и регулирайте височината на ножа (3), като го изтеглите, докато почувствате съпротивлението на регулиращите дискове, след което затегнете винтовете (1), до упор, като започнете със средния винт и се движите симетрично към винтовете по краищата.


7. Внимателно свалете регулиращите дискове.


Ножовете вече са монтирани и режещата глава може да се постави в рендосващо-профилиращата машина. Тази проста процедура за инсталиране или смяна на прави ножове отнема приблизително 20 минути.

***

Абонирайте се за нашия бюлетин
Получавайте актуализации по имейл за ексклузивни специални оферти, нови продукти и покани за специални събития!